Champions for life

Posted On 21 Oct 2014
By :
Comment: Off

Școala Primară ”Champions for Life” este unitate de învățământ particular cu parteneriate și programe internaționale, autorizată să funcționeze pentru nivel preșcolar (grădiniță) și primar (școală) prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3199/13.02.2013. Școala oferă copiilor și familiilor lor servicii educaționale de calitate fiind preocupată pentru formarea întregii personalități umane, cu un accent deosebit pus pe dimensiunea moral-spirituală.

Numele, în traducere, ”Campioni pentru Viață” este expresia unei atitudini pe care vrem să o formăm, aceea de campion sau învingător, dar și promovarea unei direcții – și anume VIAȚA, într-o înțelegere mai mult decât materială și temporală. Educația noastră nu este una de ”incubator”, ci are în vedere pregătirea tinerei generații pentru viață în toată complexitatea semnificației ei, în dimensiunea materială, socială, spirituală și rațională.

Noi promovăm:

   • Respectul pentru ființa umană
   • Educația pentru întreaga personalitate
   • Excelența academică
   • Responsabilitatea educației parentale
   • Experiențe de învățare transformatoare
About the Author